Sofist

Sofi on sotsiaalse panganduse ettevõte, mis aitab kaasa sellele, et inimesed saaksid mõistlikel tingimustel oma unistusi ellu viia. Et see oleks lihtne, turvaline ning ühtviisi kasulik kõigile osapooltele.

Meie abil saad endale liisida auto või paigutada vaba raha. Sofi äriidee keskmes on sotsiaalne pangandus. Leiame, et enamikke finantsteenuseid saab pakkuda inimlikumalt, paindlikumalt ja kliendikesksemalt kui seda täna tehakse.

Sofi tegevuse ainueesmärgiks pole kasumi maksimeerimine. Me ei eelista ühe osapoole huve teisele, vaid tegutseme selle nimel, et leida lahendus, mis rahuldaks ühtviisi hästi nii meie klientide, töötajate, omanike kui ümbritseva keskkonna vajadusi.

Usume kindlalt, et tasakaalukalt tegutsedes ning igapäevaselt endast parimat andes tulevad ka tulemused. Usume, et inimlik asjaajamine on võimalik ka finantsmaailmas.

Sofi OÜ asutati 2009. aastal. Tegu on Sofi Rahastusühistu tütarettevõttega ja seega kuulub Sofi inimestele meie ümbert.