Sofi liisingu hinnakiri

Liisingulepingust tulenevad kulud

 • auto ostu-müügihind vastavalt müüja ja ostja vahelisele kokkuleppele
 • liisinguintress alates 9% aastas
 • auto vormistamise ARK (Maanteeamet) riigilõiv
 • liikluskindlustuse maksumus
 • kaskokindlustuse maksumus vastavalt lepingu tingimustele ja valitud kindlustuspakkumusele

Sofi teenustasud

 • lepingu sõlmimise tasu 249 €
 • igakuine haldustasu liisinguperioodil 6 €
 • igakuine garantiifondi tasu vastavalt liisinguvõtja Sofi krediidireitingule vahemikus 4,47 - 12,14 €

Lepingutingimuste muutmine

 • graafikuvälise täiendava makse vormistamine, perioodi lühendamine või pikendamine 60 €
 • lepingu lisa vormistamine, tagatiste muutmine 25 € (lisanduvad võimalikud riigilõivud)
 • Maanteeameti e-teeninduse toimingud 12 € + riigilõiv
 • kehtiva lepingu ülevõtmine uue liisinguvõtja poolt 249 €
 • sõiduki müük kolmandale isikule liisingulepingu kestel 60 €

Lepingurikkumisega kaasnevad kulud

 • esimene meeldetuletuskiri on tasuta
 • teine meeldetuletuskiri 5 eurot
 • esimene võlgnevusest teavitus pärast lepingu lõppemist
  • kuni 500 € võlgnevuse korral 15 €
  • kuni 1000 € võlgnevuse korral 20 €
  • üle 1000 € võlgnevuse korral 25 €
 • viivis maksetega venitamisel vastavalt lepingule 0,024% päevas
 • kindlustuskohustuse rikkumise trahv 2% põhiosa jäägilt, lisanduvad kindlustuskulud
 • ülesöeldud lepingu ennistamine 100 €
 • sõiduki hoiuleandmisega viivitamine üle 30-päevase võlgnevuse korral 2,40 € päevas
 • sõiduki kasutusvalduse Sofile üleandmisega viivitamine lepingu ülesütlemise korral 100 € päevas
 • sõiduki kasutusvalduse võtmine Sofile lepingu rikkumise korral 290 € pluss tekkinud kulud
 • vara remontimise korraldamine tagatisvara müügil 320 € (lisandub remondi maksumus)

 

Sofi liisingu garantiifonditasud

Sofi krediidireitingSofi garantiifondi tasu / eurot kuus

AAA

4,47

AA

5,43

A

6,39

BBB

7,35

BB

8,31

B

9,27

CCC

10,22

CC

11,18

C

12,14

D

-

 

Käesolev hinnakiri on kinnitatud Sofi OÜ juhatuse poolt ja kehtiv alates 01.08.2016.

Printimine

Info +372 736 0099