Sofi Rahastusühistu allfondidest

Allfondid on Sofi Rahastusühistu poolt loodud võimalus oma liikmetele paigutada sihtotstarbelist kapitali sotsiaalselt ja majanduslikult jätkusuutlikesse Euroopa ettevõtetesse või eriprojektidesse. Allfondid ei ole eraldiseisevad juriidilised isikud, vaid selle osakud on tinglikud ühistusiseseks liikmete kapitali suunamiseks. Tegemist on omakapitaliinvesteeringutega, kus raha investeerinud liikmed saavad läbi ühistu ettevõtetes või eriprojektides kaudsed osalused. Allfondid hoitakse ühistu üldisest bilansist eraldi ning nendest investeeringutest tõusnud


Läbi allfondide saad investeerida ettevõtetesse, mis väärtustavad inimest ja loodust ning on seejuures majanduslikult jätkusuutlikud.

tulu (dividendid, kapitali väljamaksed, osaluste müügid jms) jaotub konkreetsesse allfondi raha suunanud liikmete vahel. Samuti võtavad nemad ka investeeringuga kaasneva riski. Allfondide osakud on liikmete vahel igal ajal vabalt ostetavad ja müüdavad. 

Allfondidega seotud investeeringute igapäevase juhtimisega tegeleb ühistu juhatus ning kõigi allfondi kapitali paigutanud liikmete huvide eest seistaks ühiselt. See on kasulik olukorras, kus allfond on teinud investeeringu ettevõttesse, milles saadi vastutasuks vähemusosalus. Kui sa ostad näiteks mõne börsiettevõtte aktsiaid, siis enamasti oled siis mikroinvestori rollis ning sinu häälel pole üldkoosolekul kaalu. Ühistu puhul on ettevõttes ainult üks aktsionär - ühistu - , kes esindab kõiki liikmeid ühiselt ning kelle häälel on arvestatav osakaal üldkoosolekul otsuste vastuvõtmisel. Börsiettevõtete puhul mikroinvestorid enamasti üldkoosolekule kohale ei lähe, mistõttu on need ettevõtted suuraktsionäride meelevallas. Ühistu juhatus on aga alati üldkoosolekutel kohal, olenemata sellest kui suurde ettevõttesse on allfondi investeering tehtud. Esindame kõigi liikmete ehk investorite huve ühiselt ja häälekalt.

Näide: Sofi Rahastusühistu on liikmete soovil loonud allfondi Sofi OÜ Omanikud, mille kaudu omavad allfondi sihtotstarbelist kapitali suunanud ühistu liikmed tütarettevõtet Sofi OÜ. Liikmed on Sofi OÜ Omanikud allfondi panustanud sihtotstarbelist kapitali kokku 2 500 000 eurot. Allfondi ühe osaku nominaalhind ja seega minimaalne panus liikme kohta oli 50 eurot. Kõik allfondi Sofi OÜ Omanikud sihtotstarbelist kapitali suunanud liikmed omavad ühiselt ühistu tütarettevõtet Sofi OÜ, mis arendab sotsiaalse panganduse teenuseid ning omab ka ühistu poolt kasutatavat tarkvara. Kui Sofi OÜ teenib kasumit ja maksab dividende, saavad allfondi osakuomanikud osa kasumist proportsionaalselt vastavalt igale liikmele kuuluvate allfondi osakute arvule. Juhul kui ettevõttel läheb halvasti ning Sofi OÜ pankrotistub, võivad allfondi osakuomanikud kaotada osa või kogu oma investeeritud rahast.

 

Kui vajad oma allfondi paigutatud raha tagasi, pead leidma mõne teise ühistu liikme, kes soovib sinule kuuluva(d) allfondi osaku(d) ära osta. Et selline ostu-müügiprotsess oleks lihtne ja kiire, on Sofi loonud sisemise liikmetevahelise osakute ostu-müügi keskkonna. Mõnede allfondide puhul võib toimuda ka osakute tagasiost (hüvitamine) allfondis oleva vaba raha ulatuses, kui selline võimalus on allfondi tingimustega sätestatud.

 

Info +372 736 0099