Kuidas saada liikmeks?

Sofi Rahastusühistu liikmeks saamine on väga lihtne:

1. Laadi paremast servast dokumentide alt alla Ühistu liikmeks astumise avaldus, täida oma andmetega ning digiallkirjasta;

2. Tee oma pildiga isikuttõendavast dokumendist (ID-kaart või pass) foto. Saada digiallkirjastatud avaldus ja dokumendifoto aadressile investor(at)sofi.ee;

3. Kontrollime andmed üle ning saadame sulle liikmeks astumise maksu (25 €) teatise. Tasu see ülekandega oma isiklikult pangakontolt, mille oled avaldanud liikmeks astumise avalduses;

4. Seejärel saad osta ühistu osakuid. Aktiivne ja hääleõiguslik liige oled kui sulle kuulub vähemalt 1 osak.

 

PS! Kui sul digiallkirjastamise võimalus puudub, siis täida palun liikmeks astumise avaldus ära, prindi välja, allkirjasta ning saada koos koopiaga oma isikuttõendavast dokumendist ühele meie postiaadressidest: kas Narva mnt 5, 10117 Tallinn või Ülikooli 5, 51014 Tartu.

 


NB!

Osakute eest maksmisel peab raha laekuma sinu isiklikult pangakontolt, mille oled märkinud liikmeks astumise avalduses. Muudelt kontodelt või teiste nimede alt laekunud summad tagastatakse ja osakuid ei väljastata. Samuti kannab Sofi Rahastusühistu osakute müügisummad ainult samale isiklikule pangakontole.

Sofi Rahastusühistu osaku näol on tegemist liikmelisusega ühistus, mitte investeerimishoiuse või fondiga. Sinu investeering ühistu osakutesse ei ole riigi ega kellegi muu poolt tagatud. Osaku väärtus võib aja jooksul nii kasvada kui ka kahaneda. Enne ühistu osaku(te) ostmist konsulteeri kindlasti oma finantsnõustajaga ning tutvu põhjalikult kõigi tingimuste ja võimalike riskidega.  

Sofi Rahastusühistu osak ei sobi lühiajaliseks investeeringuks ega spekuleerimiseks. Ära paiguta osaku(te)sse raha, mida võid vajada lähima kuue kuu jooksul.

 

Info +372 736 0099

 


Dokumendid

 

Liikmeks astumisel

Sofi Rahastusühistu liikmena ma mõistan, et:

 • Ühistu eesmärgiks on soodustada läbi ühisrahastuse liikmetevahelisi teenuseid, tehes seda kogukondlikult, majanduslikult ning keskkonnasäästlikult parimal võimalikul viisil;

 • Sofi Rahastusühistu ei ole Finantsinspektsiooni poolt reguleeritud ega kontrollitav äriühing. Enne ühistu osakute ostmist on minu kohustus teha endale selgeks sellega kaasnevad riskid;

 • Sofi Rahastusühistu ja Sofi OÜ ei nõusta mind investeerimise ja finantsnõustamise mõttes ja mulle ei ole minu ühistu osakutesse raha investeerimisel sellekohast nõu antud. Ma mõistan, et mul on vaja teha oma isiklikud valikud ja kui mul on vähimaidki kahtluseid või küsimusi, siis pöördun oma isikliku finantsnõustaja poole;

 • Sofi Rahastusühistu osak on samaväärne tavalise osaühingu osa või aktsiaseltsi aktsiaga. Ühistu osak ei ole reguleeritud väärtpaberiturul vabalt kaubeldav, mistõttu võib see olla ebalikviidne;

 • Võin igal ajal mulle kuuluva(d) ühistu osaku(d) või ühistu allfondi(de) osaku(d) müüa mõnele teisele ühistu liikmele. Samuti võin neid kinkida ja pärandada, eeldusel et kingi saaja või pärandi vastuvõtja astub ühistu liikmeks;

 • Mul on ühistu üldkoosolekul üks hääl, olenemata mulle kuuluvate osakute arvust;

 • Kui peaks tekkima vägagi ebatõenäoline olukord, et ühistu pankrotistub, võin ma kaotada osa või kogu oma ühistusse paigutatud rahast;

 • Kui peaks tekkima olukord, et ühistu allfondi investeeringuga seotud ettevõte pankrotistub, võin ma kaotada osa või kogu oma allfondi paigutatud rahast;

 • Isik, kes ei tegutse Eesti Vabariigi õigusaktide alusel, võib ühistu liikmeks astuda tingimusel, et tema asukohariigis on ühistu liikmeks olemine ja ühistu osakute ostmine ning müümine kohalike seadustega lubatud. Sofi Rahastusühistu ei vastuta liikmeks astunu poolt liikme asukohariigi seaduste täitmise eest ja liige kinnitab, et ei esita nõudeid või hüvitab Sofi Rahastusühistule kahjud, kohustused ja kaasnevad kulud, mis tulenevad tema eeltoodud kinnituse rikkumisest või liikmeks olemisest;

 • Liikmelisuse alusdokumendid Sofi Rahastusühistus on liikmeksastumise avaldus, põhikiri ning allfondi(de) tingimused;

 • Sellised alusdokumendid on:

  • (i) eesti ja / või inglise keeles;

  • (ii) alluvad Eesti Vabariigi õigusaktidele ja

  • (iii) alluvad Eesti Vabariigi kohtule.

Kinnitan, et olen tutvunud Sofi Rahastusühistu põhikirja, liikmeksastumise jm tingimustega, hinnakirjaga ning olen teadlik kõigist kaasnevatest riskidest.


Ühistu teenuse, toote või tingimuse kohta küsimuste või kaebuste korral palub ühistu esmalt pöörduda juhatuse poole saates e-kirja aadressile liige(at)sofi.ee või helistades telefonile +372 736 0099.