SOTSIAALNE PANGANDUS


 

Võta Sofiga ühendust: +372 736 0099   |    info(at)sofi.ee   |    Narva mnt 5, 10117 Tallinn  

 

Oled sotsiaalse panganduse teenuseid pakkuvate ettevõtete Sofi OÜ ja Sofi Rahastusühistu kodulehel. Enne mis tahes lepingu sõlmimist tutvu palun vastava teenuse tingimustega ning vajadusel konsulteeri meie spetsialistidega. Sofi Rahastusühistu osaku näol on tegemist liikmelisusega ühistus, mitte investeerimishoiuse või fondiga. Sinu investeering ühistu osakutesse ei ole riigi ega kellegi muu poolt tagatud. Osaku väärtus võib aja jooksul nii kasvada kui ka kahaneda. Enne ühistu osaku(te) ostmist konsulteeri kindlasti oma finantsnõustajaga ning tutvu põhjalikult kõigi tingimuste ja võimalike riskidega. 

Sofi Rahastusühistu osak ei sobi lühiajaliseks investeeringuks ega spekuleerimiseks. Ära paiguta osaku(te)sse raha, mida võid vajada lähima kuue kuu jooksul.

Sofi Rahastusühistu on registreeritud Eesti äriregistris registrikoodi nr. 12689538 all. Tekstides viidatud ka kui Ühistu. Kogu Sofi Rahastusühistu tegevus toimub tütarettevõtte Sofi OÜ, mis on registreeritud Eesti äriregistris registrikoodi 11775916 all, internetikeskkonnas. Sofi OÜ'le on tekstides viidatud ka kui Sofi. Liikme osamakset ja lisaosamakset Ühistus on tekstides selguse ja parema arusaamise huvides nimetatud osakuks.

Sofi ei osuta krediidinõustamisteenust krediidiandjate- ja vahendajate seaduse mõistes. Krediidi võtmise otsuse langetab laenusaaja, kes hindab Sofi poolt esitatud teabe ja hoiatuste põhjal pakutava toote ja lepingutingimuste sobivust oma isikliku krediidihuvi, -vajaduse ja finantsolukorraga ja ta vastutab lepingu sõlmimisega kaasnevate tagajärgede eest.

 

Järgi meid

 

 

Kõik õigused kaitstud, Sofi OÜ 2010-2020.