Hinnakiri ja juhtimine

Sofi Rahastusühistu hinnakiri

  • Liikmeks astumise maks on 25 €
  • Osaku müügil teisele liikmele on komisjonitasu 1,5% tehingu hinnast
  • Kunsti hoiulepingu sõlmimimise tasu on 25 € teose kohta (kui võtad kunsti oma kodu või kontorit kaunistama)

Juhtimine

Sofi Rahastusühistut juhib igapäevaselt juhatus. Hetkel juhatus palka ei saa ning puuduvad ka teised palgalised töötajad. Töömahu kasvuga võib see tulevikus muutuda.

 

Ühistu tegevusega kaasnevad kulud. Näiteks:

  • Ühistu vara hoidmise ja tehingute tegemisega seotud kulud nagu riigilõivud, tasu vahendajatele, intressikulud, ülekandekulud ja teenustasud;

  • Ühistu töötajate töötasud (hetkel palgalisi töötajaid ei ole), raamatupidamise ja selle auditeerimisega seotud kulud;

  • Ühistu administreerimisega seonduvad (Ühistu vara puhasväärtuse määramise teostamise, juriidiliste konsultatsioonide jms) kulud teenusepakkujatele, kontorikulud;

  • Ühistu koosolekute, liikmete teavitamisega ning reklaamiga seonduvad kulud.

 

 

Juhatus

Hendrik Themas / hendrik.themas@sofi.ee / +372 735 0370

Info +372 736 0099