Lepingueelne teave

Finantsteenuse osutaja:

Sofi OÜ, äriregistri registrikood 11775916

Krediidiandja tegevusluba:

4.1-1/8

Juriidiline aadress:

Narva mnt 5, 10117 Tallinn

 

Kontaktandmed:

Telefon: +372 736 0099

E-postiaadress: info(at)sofi.ee

 

Käesolevaga toome välja kõige olulisemad punktid, mis kajastavad sinu õigusi, kohustusi ja riske seoses Sofi liisingulepinguga. Siin on ainult kõige olulisema kokkuvõte, seega loe palun kindlasti ka omaenda liisingulepingu põhi- ja üldtingimusi, tutvu oma lepingu maksegraafiku, Sofi isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetega ning Euroopa tarbija standardinfo teabelehega, mille said koos oma liisingupakkumusega. Käesolev liisingulepingu eelne teave on oluline nii eraisikust (tarbija) kui ka ettevõttest Sofi liisingukliendi jaoks. Samuti isikule, kes ühines liisingulepinguga ja andis lisatagatisena käenduse.

Juhul kui mõni lepingu punkt, lause või mõte jääb sulle segaseks, siis küsi kindlasti meilt selgitusi. Hea meelega selgitame juurde, sest Sofi jaoks on väga oluline, et mõistaksid kõiki oma õigusi ja kohustusi ning võetava finantskohustusega kaasnevaid riske. Sama kehtib ka peale lepingu sõlmimist.

Tarbijakaitse soovitab hoolega kaaluda järgmist

 • Mõtle läbi, kas sul on ikka seda sõidukit vaja ja kas liisingu kasutamine selle ostmiseks on parim lahendus.
 • Kas liisingu võtmine on selge vajadusega põhjendatud, mitte hetketuju ajel tehtav otsus?
 • Vaata üle oma sissetulekud ja väljaminekud ning anna oma maksevõimele ka ise aus hinnang.
 • Kas oled arvestanud võimalusega, et tulevikus ei pruugi su sissetulekud olla enam nii suured kui praegusel hetkel?
 • Kas oled läbi mõelnud olukorra ja tagavaraplaani juhuks kui sina või su pereliige kaotab töö või jääb töövõimetuks?
 • Kas oled valmis olukorraks, et võib-olla koos liisingukohustuse võtmisega tuleb sul ja su perel senist elustiili oluliselt muuta?
 • Kas oled oma pere-eelarves arvutanud, kui palju saad liisingukohustuse lisandudes kulutada edaspidi iga kuu eluasemele, toidule, riietele, lastele jne? Kas sul jääb liisingu kuumakse kõrvalt piisavalt raha üle nende oluliste kulutuste katmiseks?
 • Küsi liisingupakkumist kahelt-kolmelt ettevõttelt ja võrdle pakkumiste tingimusi.
 • Küsi liisinguandjatelt tingimuste võrdlemiseks koos pakkumistega tarbijakrediidi teabeleht.
 • Pööra pakkumisi võrreldes lisaks kuumakse suurusele tähelepanu ka sellele, kas intressi arvutatakse liisingusummalt või -jäägilt, kui kalliks liising läheb ja millised muud kulud võivad liisinguga kaasneda.
 • Küsi liisinguandjalt ka lepinguprojekti koopiat, et saaksid sellega põhjalikult tutvuda.
 • Täpsusta, mis juhtub, kui sa ei ole enam maksevõimeline, ja kuidas siis käituda.
 • Küsi üle, mis saab, kui liisingusse võetud vara varastatakse või hävib.

Kõige olulisem on sul leida vastus küsimusele, et kas sa tõesti soovid seda liisingulepingut sõlmida? Kaalu oma võimalusi väga põhjalikult, s.h. kaalu võimalust liisingukohustust mitte võtta vaid koguda raha sõiduki soetamiseks. Proovi endale selgeks mõelda ka variant, kus sinu igakuised sissetulekud vähenevad. Kas suudaksid ka siis rahulikult oma kohustusi täita? Lõpliku otsuse, kas liisingut võtta või mitte teed sina. Selleks pead Sofi antud info, selgituste ja hoiatuste põhjal hindama, kas liising sobib sinu vajaduste ja võimalustega. Otsuse tegemisel võta muuhulgas arvesse järgnevat:

Liisingulepingu sisu

Sofi abiga saad sõiduki osta kapitalirendiga. See on liisingu variant, kus peale kõigi osamaksete tasumist, saad sõiduki omanikuks. Sina panustad esmase sissemakse, Sofi lisab ülejäänud ning ostab sõiduki sinu jaoks müüjalt välja ning annab sinu kasutusse. Vastavalt lepingus kokku lepitud perioodile, tasud sa seejärel igakuiselt lepingu põhiosa, intressi, Sofi haldustasu ja garantiifonditasu. Lepingu lõppedes oled kogu sõiduki hinna tasunud ning saad vormistada sõiduki enda omandusse.

Liisingulepingu sõlmib sinuga Sofi, kuid peale lepingu sõlmimist võib kuid ei pruugi Sofi loovutada rahalise nõude mõnele Sofi investoritest. Sinu jaoks see mingit muudatust kaasa ei too. Sofi jätkab lepingu täitmist – saadab sulle igakuiselt arveid vastavalt maksegraafikule ning kannab laekunud põhiosa- ja intressimaksed edasi investorile. Samuti annab Sofi lepingu lõppedes auto sulle üle.

Kui soovid peale lepingu sõlmimist sellest mingil põhjusel loobuda, siis saad seda teha 14 päeva jooksul. Selleks pead Sofile esitama kirjaliku taganemisavalduse lepingus toodud aadressil. Kui oled sõiduki juba kätte saanud, pead lepingust taganemisel selle tagastama. Taganemisega võivad kaasneda kulud – näiteks intress nende päevade eest ja vajadusel pead kompenseerima vara võimalikust väärtuse langusest tekkinud kulu. Ka ei ole võimalik riigilt tagasi saada sõiduki registreerimisel tasutud riigilõivu.

Juhul kui soovid oma liisingujäägi varem tagasi maksta ning seejärel koheselt sõiduki omanikuks saada, võid seda igal hetkel teha. Meil ei kaasne sellega mingeid trahve ega küsi me sinult saamatajäänud intressi või muid tasusid. Lihtsalt teavita meid ette ning väljastame sulle põhiosa jäägi arve, mille tasumise järel saadki sõiduki enda nimele vormistada. Samuti saad igal ajal teostada osalise tagasimakse. Sellisel juhul peame vormistama uue maksegraafiku, millega võib kaasneda kulu vastavalt Sofi sellel hetkel kehtivale hinnakirjale.

Sul on igal ajal õigus saada meie käest tasuta liisingulepingu ja maksegraafiku koopiat.

Liisingulepinguga kaasnev kulu

Liisingulepingu sõlmimisel pead tasuma lepingusõlmimise tasu, mille suurus on kirjas sulle esitatud pakkumuses ja lepingus. Sofi küsib oma raha kasutamise eest sinult tasu, mis moodustub intressist, igakuisest haldus- ja garantiifonditasust. Need on sinu liisingu kuumakse sisse arvutatud ning kajastuvad ka liisingulepingus ning maksegraafikus. Lisaks on sul vaja tasuda võimalikud riigilõivud Maanteeameti registris, liikluskindlustuse ja kaskokindlustuse (kui on lepingujärgi kohustuslik) eest.

Lepingujärgne intress kogu liisinguperioodiks on fikseeritud ega muutu näiteks Euribori muutumisega. Intress sinu lepingus on väljendatud protsendina aasta kohta ning arvestuse aluseks on 365 päevane aasta. Liisinguintressi arvutame sinu liisingu põhiosa jäägilt. Igakuiselt maksad tagasi nii põhiosa kui ka intressi. Seega väheneb igakuiselt sinu liisingu põhiosa jääk ja ka tasutav intress. Kuumaksed on siiski iga kuu ühesuurused, sest vähenenud intressi arvelt saad tagasi maksta jälle rohkem põhiosa. Seega tavaline annuiteetgraafik.

Nii intress kui teised tasud on sisse arvutatud sinu lepingu krediidikulukuse määra. Krediidikulukuse määr ei arvesta sõiduki registreerimise tasu ja kaskokindlustuse hinda, kuna nende täpsed suurused pole meile teada. Kui soovid lepingu kestel seda muuta või sõlmida lepingu lisa, pead tasuma uuesti lepingusõlmimise tasu. Selle suurus sõltub tehtavatest muudatustest ja sellel hetkel kehtivast hinnakirjast.

Lepingujärgsete kohustuste rikkumine ja kaasnevad tagajärjed

Kanna palun hoolt selle eest, et igakuised liisingumaksed oleksid õigeaegselt tasutud. Sofi saadab sulle igakuiselt enne maksetähtaega ka arve vastavalt sinu liisingulepingu maksegraafikule. Sinu lepingul on kindel viitenumber, mis on lepingu lõpuni sama. Makse tasumisel märgi see kindlasti maksekorraldusele, sest see tagab laekumise sidumise just sinu lepinguga. Lepingujärgsete maksete mittetasumine või viivitamine nende tasumisega toob sulle kaasa lisakulud. Mõistlik on nendest hoiduda, sest maksekohustusest selle abil ei vabane.

Viivis

Kui sa ei tasu igakuiseid makseid õigeaegselt, pead tasumata osa pealt maksma viivist. Selle määr on kirjas sinu lepingus. Sofi arvestab sulle viivist tasumata põhiosa maksetelt. Viivist arvestatakse senikaua, kuni maksed on täielikult tasutud. 

Meeldetuletuskirja tasu

Juhul kui viivitad maksete tasumisega, saadab Sofi sulle iga tasumata arve kohta kaks meeldetuletust. Esimene neist on tasuta, kuid kui sinupoolset võlgnevuse likvideerimist ei toimu, saadab Sofi sulle järgmise meeldetuletuse. See maksab sulle 5 eurot.

Leppetrahv

Kui sa rikud oma kohustusi, näiteks jätad kohustusliku kaskokindlustuse sõlmimata, on Sofi sunnitud seda tegema sinu eest ning nii tekkinud kulu (kindlustuskulu) kui ka leppetrahvi (kuni 2% põhiosa jäägilt) sinult sisse nõudma (loe täpsemalt Sofi liisingulepingu üldtingimuste punktist 8. Kindlustuskohustus). Sama kehtib ka siis, kui jätad näiteks sõiduki õigeaegselt tagastamata (juhul kui sinu leping on võlgnevuse tõttu Sofi poolt üles öeldud). Sellisel juhul pead vastavalt üldtingimustele tasuma trahvi 100 eurot iga sõiduki tagastamisega viivitatud päeva eest.

Viivitus 30 päeva

Kui sa ei tasu kuumakset täielikult või osaliselt 30 päeva jooksul alates maksetähtajast, palub Sofi sul vastavalt üldtingimuste punktidele 9.4 ja 9.4.1 tuua sõiduk Sofi kätte hoiule kuni võlgnevuse tasumiseni. Selle eesmärk on tagada lepingujärgse vara säilimine. Juhul kui sa sõidukit Sofi kätte hoiule ei anna, küsib Sofi sinult leppetrahvi vastavalt hinnakirjale iga hoiustamisega viivitatud päeva eest kuni võlgnevuse tasumiseni või sõiduki hoiustamiseni.

Samuti võib Sofi lisada üle 45-päevase võlgnevuse informatsiooni Krediidiinfo Maksehäireregistrisse ning Sofi sisemisse Maksehäireregistrisse.

Kui sa näed ette, et sul tekib raskusi makse tasumisel, soovitame esimesel võimalusel ja ilma valehäbi tundmata meiega ühendust võtta. Kindlasti tee seda siis, kui kirjeldatud olukord võib olla püsiv – näiteks kaotasid töö või vähendati su palka. Koos leiame lahenduse, mis kõiki osapooli rahuldab.

Viivitus 90 päeva

Kui sa jätad tasumata täielikult või osaliselt 3 järjestikust kuumakset ning ei likvideeri võlgnevust ka lepingu ülesütlemise eelteatega antud täiendava 14 päeva jooksul, siis ütleb Sofi sinuga sõlmitud liisingulepingu üles ning nõuab sõiduki tagastamist (kui sõiduk ei ole juba Sofi hoiul) ja kogu liisingujäägi ning võlgnevuste kohest tasumist.

Kui sa maksekohustust ei täida, on Sofil õigus sinu sõiduk sundmüüki panna. Juhul kui sõiduki müügist ei laeku piisavalt raha, keegi ei soovi seda osta või sa pole sõidukit Sofile tagastanud, on Sofil õigus pöörduda võlgnevuse sissenõudmiseks inkassoteenust pakkuvate ettevõtete poole, taotleda sinu vastu kohtu-, täite- või pankrotimenetluse alustamist. Selle raames võidakse esitada nõue sinule kuuluva muu vara müügiks eesmärgiga teenida sulle raha liisitud asja eest maksmiseks. Võimalikud kaasnevad kulud, sh inkasso-, kohtu-, täite- või pankrotimenetluse kulud jäävad sinu kanda.

Kohtueelse võlgnevuse menetlemise raames võib Sofi saata sulle kolm tasulist meeldetuletust. Esimene 15€ ja kaks järgnevat kumbki 5€.

Sofil on õigus liisinguleping erakorraliselt üles öelda ka muudel juhtudel, näiteks juhul, kuid mitte ainult siis, kui sa pole õigeaegselt tasunud esmase sissemakse ja lepingutasu arvet, sa oled liisingutaotluses ja dokumentides esitanud meile teadlikult valeinformatsiooni, liisingulepingu aluseks olev sõiduk on hävinenud või läinud kaotsi, sinu vastu on teiste võlausaldajate poolt algatatud täite- või pankrotimenetlus (loe lähemalt üldtingimuste punkti 10 ja selle alapunkte). Sellisel juhul muutub nii võimalik võlgnevus kui liisingu põhiosa jääk koheselt sissenõutavaks.

Juhul kui sa oled ühinenud liisingulepinguga käendajana, siis lepingu ülesütlemise korral võib Sofi nõuda sinult kogu liisinguvõtja võlgnevuse tasumist. Kui sa võlgnevust ei tasu, võime vajadusel alustada sinu vastu inkasso-, kohtu-, täite- või pankrotimenetlust.

Kui sa näed ette, et sul tekib raskusi makse(te) tasumisel, soovitame esimesel võimalusel ja ilma valehäbi tundmata meiega ühendust võtta. Kindlasti tee seda siis, kui kirjeldatud olukord võib olla püsiv – näiteks kaotasid töö või vähendati su palka. Koos leiame lahenduse, mis kõiki osapooli rahuldab.

RÕHUTAME, ET LIISINGULEPINGUS SÄTESTATUD TÄHTAJAKS OSAMAKSETE TASUMISEGA VENITAMINE VÕI NENDE TASUMATA JÄTMINE VÕIB SULLE KAASA TUUA OLULISI KULUSID JA TÕSISEID TAGAJÄRGI. SAMUTI VÕIB SEE RASKENDADA VÕI MUUTA VÕIMATUKS SUL EDASPIDI KREDIIDI SAAMISE SH KA TEISTE KREDIIDIANDJATE KÄEST.

Muu teave

Kui sa ei ole mõne Sofi otsusega nõus või vajad millegi kohta lisainformatsiooni, on sul õigus taotleda otsuse ülevaatamist. Sellisel juhul palume, et esitaksid meile vastavasisulise kirjaliku taotluse. Vastame sellele esimesel võimalusel, kuid hiljemalt kümne päeva jooksul. Meie tegevust puudutavate kaebustega on sul õigus pöörduda Tarbijakaitseameti poole (Pronksi 12, 10117 Tallinn). Kõik vaidlused proovime lahendada võimaluse korral kokkuleppel. Kui me omavahel kokkuleppele ei jõua, lahendab vaidluse lepitusorgan (nt tarbijakaebuste komisjon või kohus). Kui me ei suuda omavahel kokku leppida selles, kuidas täitmata nõudeid tasuda, pöördume kohtusse. Sellisel juhul lisanduvad Sofi nõudele ka kohtukulud. Kui kohtuotsuse täitmiseks on vaja pöörduda kohtutäituri poole, lisanduvad sõltuvalt nõude suurusest täitekulud, mille pead kandma sina.

Lepingueelne teave (sh tingimused) antakse ja leping sõlmitakse eesti keeles. Vaidluste lahendamisel kohaldatakse Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte ning vaidlus lahendatakse Harju Maakohtus, k.a. juhul kui Liisinguvõtja on vahepealsel perioodil kolinud alaliselt elama välisriiki.

Printimine

Info +372 736 0099