Liisingute ja laenude allfond


   Prognoositav tootlus 7-9% aastas

   Liikmete kapital on tagatud konkreetse varaga

   Soovi korral saad alati oma osakud müüa

23,13 €
A-OSAKU HETKEHIND

14 238 €
LIIKMETE KAPITAL 
7 %
OODATAV TULUSUS, AASTAS

 

 

Vastavalt põhikirjale hoiab Sofi Rahastusühistu alati teatud protsendi (hetkel on see nõukogu otsusega 10%) oma liikmete Liisingud ja Laenud allfondi paigutatud kapitalist sularahas mõnes usaldusväärses krediidiasutuses. Likviidsusfondis hoitava kapitali suuruse määrab nõukogu vastavalt ühistu ja riigi majanduslikule olukorrale ning majanduskasvu prognoosidele. Selle Likviidsusfondi eesmärk on pakkuda kõigile liikmetele võimalust vajadusel oma liisingute ja laenude alla paigutatud raha kiiresti tagasi saada. Likviidsusfondis oleva vaba raha ulatuses saavad liikmed oma osakuid ühistule kiiresti tagasi müüa. Ühistu tasub kahe tööpäeva jooksul liikmele tema osaku hetke puhasväärtuse. 

Nii nagu Sofi Rahastusühistusse saad raha paigutada igal ajal, saad sa oma raha samamoodi ka tagasi.

 

Likviidsusfondi abil saad vajadusel oma raha kiiresti tagasi. Koos vahepeal teenitud kasumiga.

Näide: Sofi Rahastusühistu liikmete kogukapital on 1 miljon eurot. Sellest on väljastatud liisinguid ja laene 900 000 euro ulatuses. 100 000 eurot hoitakse rahas. Oletame, et paigutasid aasta tagasi ühistu osakutesse 1000 eurot ning vajad nüüd oma raha tagasi. Piisab sellest, kui teavitad meid oma soovist ning Sofi Rahastusühistu ostab sinult sinule kuuluvad osakud tagasi. Kuna vahepeal on ühistu teeninud 8% tulu, on sinu osakute koguväärtus juba 1080 eurot. Ühistu maksabki sulle 1080 eurot.

Ühistu puhul on suurepärane veel see, et vahepeal teenitud intresse sa ei kaota. Kui sooviksid katkestada tähtajalise hoiuse pangas, siis pank sulle vahepeal teenitud intressi enamasti välja ei maksa. Võib juhtuda, et pead isegi lisaks veel trahvi tasuma. Ühistu on juba oma olemuselt liikmekeskne, seetõttu saad oma osakute eest alati puhasväärtuse hinna.

Mis saab juhul kui korraga soovivad oma raha tagasi rohkem kui 10% liikmetest? Oleme välja arvutanud, et 10% on piisav, mis katab ära loomuliku liikumise liikmete hulgas. Osad soovivad raha juurde panna ja teised vajadusel välja võtta. Kui tõesti soovib mingil põhjusel veelgi suurem hulk liikmetest oma raha korraga tagasi saada, toimib see järgmiselt:

1. Sofi Rahastusühistu teavitab teisi ühistu liikmeid, et nad saaksid soovi korral osakuid juurde osta;

2. Sofi Rahastusühistu müüb mõned oma liisingu-või laenulepingutest teistele Sofi keskkonnas registreerunud investoritele (Tartu Hoiu-laenuühistu, suurinvestorid);

3. Juhul kui ükski eelnevast võimalusest mingil põhjusel ei tööta, peavad oma osakuid tagasi müüa soovijad natuke ootama. Sofi liisingute keskmine pikkus on 32 kuud, seega laekub ühistule tagasi iga kuu keskmiselt 3% liisingulepingutesse paigutatud kapitalist;

4. Vastavalt põhikirjale, ei tohi Sofi Rahastusühistu uusi laene väljastada seni, kuni kõik osakute müügisoovid on rahuldatud ning Likviidsusfond taastatud. 

 


NB! Teiste allfondide osakuid automaatselt Likviidsusfondist tagasi ei osteta (hüvitata), kuna need on seotud konkreetsete kapitaliinvesteeringutega. Sõltuvalt allfondi tingimustest võib hüvitamine toimuda allfondi enda vabadest vahenditest. Seega tutvu palun sind huvitava allfondi tingimustega. Sellest hoolimata on allfondide osakud liikmete vahel vabalt ostetavad ja müüdavad.

 

Info +372 736 0099

4

aastat on Tartu Hoiu-laenuühistu investeerinud oma hoiustajate raha Sofi liisingulepingutesse. Nende hoiustajad on rahul ja nad jätkavad edukalt Sofi keskkonnas kapitali kasvatamast.

 


NB!

Sofi Rahastusühistu osaku näol on tegemist liikmelisusega ühistus, mitte investeerimishoiuse või fondiga. Sinu investeering ühistu osakutesse ei ole riigi ega kellegi muu poolt tagatud. Osaku väärtus võib aja jooksul nii kasvada kui ka kahaneda. Enne ühistu osaku(te) ostmist konsulteeri kindlasti oma finantsnõustajaga ning tutvu põhjalikult kõigi tingimuste ja võimalike riskidega.  

Osakute eest maksmisel peab raha laekuma sinu isiklikult pangakontolt, mille oled märkinud liikmeksastumise avalduses. Muudelt kontodelt või teiste nimede alt laekunud summad tagastatakse ja osakuid ei väljastata. Samuti kannab Sofi Rahastusühistu osakute müügisummad ainult samale isiklikule pangakontole.

Sofi Rahastusühistu osak ei sobi lühiajaliseks investeeringuks ega spekuleerimiseks. Ära paiguta osaku(te)sse raha, mida võid vajada lähima kuue kuu jooksul.