Sofi Kunstifond


   Prognoositav tootlus 9% aastas

   Soovi korral saad alati oma osakud müüa

   Saad võtta kunstifondile kuuluvat kunsti oma kodu või kontori kaunistamiseks

Sofi Kunstifondi eesmärgiks on kogutud liikmete kapitaliga soetada peamiselt Eesti kunstnike investeerimisväärtusega kunstiteoseid. Loome suurima erakapitalile kuuluva kunstikogu Eestis.

Väärtusliku kunsti omamine on seni olnud võimalik vaid väga jõukatel ja kunstivaldkonnaga hästi kursis olevatel inimestel. Kunstifond muudab kunsti investeerimise lihtsaks ja kättesaadavaks kõigile ja pakub liikmetele lisaks võimalust nautida kvaliteetseid kunstiteoseid kas kodus, kontoris või ametiasutustes.

26,73 €
A-OSAKU HETKEHIND

40 044 €
LIIKMETE KAPITAL 
9+ %
OODATAV TULUSUS, AASTAS

 

 

Juhtimine ja ekspertkomisjon

Sofi Kunstifondi juhib ühistu juhatus. 

Allfondi kunstioste otsustab ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad:

Reet Pulk-Piatkowska, kunstiteadlane ja pikaajaline Tartu Kunstimuuseumi töötaja. Reet on korraldanud arvukalt erinevaid näituseid, tunneb läbi ja lõhki Eesti kunstimaastikku ning kõiki selle osapooli.

Ilmar Kruusamäe, tunnustatud Eesti kunstnik, KURSI Koolkonna rajaja ja juht. Ilmaril on tegelikult Tartu Ülikoolist majandusteaduse kraad. Seega, lisaks suurepärasele kunstnikule, on temas ühendatud ka finantsteadmised, mis annavad allfondile kokku suurepärase oskusteabe.

 

Info +372 736 0099


Kunstifondi A-osaku hinna muutus 

 0,75%
 33,66%


Dokumendid

 


NB!

Allfondi osakute eest maksmisel peab raha laekuma sinu isiklikult pangakontolt, mille oled märkinud liikmeksastumise avalduses. Muudelt kontodelt või teiste nimede alt laekunud summad tagastatakse ja osakuid ei väljastata. Samuti kannab Sofi Rahastusühistu allfondi osakute müügisummad ainult samale isiklikule pangakontole.

Allfond ei ole eraldiseisev juriidiline isik, vaid selle osakud on tinglikult liikmete kapitali suunamiseks ühistus. Allfondi osaku väärtus võib aja jooksul nii kasvada kui ka kahaneda. Enne ühistu allfondi osaku(te) ostmist konsulteeri kindlasti oma finantsnõustajaga ning tutvu põhjalikult tingimuste ja võimalike riskidega.  

Allfondi osak ei sobi lühiajaliseks investeeringuks ega spekuleerimiseks.