Sofi Kunstifond


   Prognoositav tootlus 9% aastas

   Soovi korral saad alati oma osakud müüa

   Saad võtta kunstifondile kuuluvat kunsti oma kodu või kontori kaunistamiseks

Sofi Kunstifondi eesmärgiks on kogutud liikmete kapitaliga soetada peamiselt Eesti kunstnike investeerimisväärtusega kunstiteoseid. Loome suurima erakapitalile kuuluva kunstikogu Eestis.

Väärtusliku kunsti omamine on seni olnud võimalik vaid väga jõukatel ja kunstivaldkonnaga hästi kursis olevatel inimestel. Kunstifond muudab kunsti investeerimise lihtsaks ja kättesaadavaks kõigile ja pakub liikmetele lisaks võimalust nautida kvaliteetseid kunstiteoseid kas kodus, kontoris või ametiasutustes.

26,73 €
A-OSAKU HETKEHIND

40 044 €
LIIKMETE KAPITAL 
9+ %
OODATAV TULUSUS, AASTAS

 

 

Miks on mõistlik omada kunsti ühiselt?

 • enamasti puudub kunsti ostjal vajalik ekspertiis, et teha õigeid otsuseid - osta kvaliteetset kunsti õige hinna eest;

 • tavaliselt puudub korralik ülevaade kunstiturust, seega ostetakse ainult meeldivuse järgi. Niimoodi aga investeerimisväärtuslikke teoseid ei pruugi tabada;

 • puuduvad kontaktid otse kunstnikega, mistõttu makstakse enamasti liiga palju;

 • ise omades puudub likviidsus, et vajadusel kunsti alla investeeritud raha kiiresti tagasi saada;

 • kallimatele teostele võib eelarve piiratuse tõttu puududa ligipääs.

Sofi Kunstifondi ülesanded

 • pakkuda liikmetele võimalust ühiselt omada kunsti ning saada sellest osa oma kodu, kontori või ametiasutuse seintel;

 • kunsti haldamine koos hoiustamise ja kindlustamisega;

 • populariseerida Eesti kunsti ja kunstnike töid;

 • anda võimalus presenteerida teoseid laiemale avalikkusele;

 • kunstituru monitooring ja allfondis esindatud kunstnike monitoorimine;

 • liikmete võrgustiku loomine;

 • kunstituru regulaarsed ülevaated;

 • kunstiannetuste võimaldamine ja selle kasutamise tagamine Eesti kunsti hüvanguks.

Seni vähe arendatud valdkond

Et kunstiturgu iseloomustab vähene reguleeritus, informatsiooni asümmeetria, puudulik hinnamehhanism, turu läbipaistmatus, subjektiivne väärtus ja kunsti likviidne loomus, on see valdkond paljude jaoks võõras ning tundmatu. Viimaste aastate erinevad uuringud on tõestanud, et kunstiost investeeringuna ei ole laiemat väärtustamist leidnud ennekõike just eelpoolnimetatud põhjuste tõttu. Sofi Kunstifondi üheks eemärgiks on tõsta inimeste teadlikkust kunstivaldkonnas, muuta valitsevat suhtumist kunsti kui kauge ning spetsiifilise valdkonna suhtes ning anda seeläbi oma panus Eesti kunstituru arendamisesse.

Selleks korraldatakse vastavateemalisi seminare, avaldatakse kaks korda aastas Eesti kunstiturust ülevaateid, antakse ülevaade fondis asuvatest teostest ja kunstnikest ning luuakse võrgustik kunstnike, kunstihuviliste ning investorite vahel. Eesmärk on osta võimaluse korral teoseid otse kunstnikelt, mitte vahendajatelt. Nii on hind soodsam ning allfond saab toetada otse Eesti kunstnikke. Samuti on kunstnike jaoks oluline, et nende looming oleks kindlates kätes ja pakuks rõõmu paljudele. Sofi missiooniks on ka säilitada Eesti kunsti ning võimaluse korral tuua seda tagasi välismaalt, kuhu paljud suurepärased teosed on aegade jooksul sattunud.

 

Info +372 736 0099


Kunstifondi A-osaku hinna muutus 

 0,75%
 33,66%


Dokumendid

 


NB!

Allfondi osakute eest maksmisel peab raha laekuma sinu isiklikult pangakontolt, mille oled märkinud liikmeksastumise avalduses. Muudelt kontodelt või teiste nimede alt laekunud summad tagastatakse ja osakuid ei väljastata. Samuti kannab Sofi Rahastusühistu allfondi osakute müügisummad ainult samale isiklikule pangakontole.

Allfond ei ole eraldiseisev juriidiline isik, vaid selle osakud on tinglikult liikmete kapitali suunamiseks ühistus. Allfondi osaku väärtus võib aja jooksul nii kasvada kui ka kahaneda. Enne ühistu allfondi osaku(te) ostmist konsulteeri kindlasti oma finantsnõustajaga ning tutvu põhjalikult tingimuste ja võimalike riskidega.  

Allfondi osak ei sobi lühiajaliseks investeeringuks ega spekuleerimiseks.