Sofi OÜ Omanikud allfond


   Läbi allfondi saad uue ajastu finantsettevõtte üheks omanikuks

   Omanikuna saad osa Sofi OÜ kasvust

   Soovi korral saad oma osakud müüa mõnele teisele liikmele

   Saad Sofi OÜ teenustelt soodustust

Sofi eesmärk on olla pankade järel eelistatuim autoliisingu pakkuja nii Eestis kui tulevikus ka lähiriikides. Sofi vastutustundlik ja eetiline lähenemine finantsteenustele ning nüüdsest võimalus olla korraga nii klient kui ka omanik, aitavad selle eesmärgi saavutamisele kindlasti kaasa.

2,36 €
A-OSAKU HETKEHIND

2 500 000 €
ALLFONDI NOMINAALNE KAPITAL       
N/A %
OODATAV TULUSUS, AASTAS
                    Eesmärk 2 500 000 eurot täidetud 

 

 

 

ETTEVÕTE

TEGEVUSALA 
 Sofi OÜLiising
 

 

OSAKAPITAL

OMAKAPITAL

 € 120 000€ 170 000
   

 SOFI RAHASTUSÜHISTU ALLFOND
 SOFI OÜ OMANIKUD 
   
 ALLFONDI NOMINAALNE KAPITAL€ 2 500 000
   
 TURUKAPITALISATSIOON€ 5 900 000
   
 LIIKMETE OSALUS100%
   
 ALLFONDI LÜHIKOODSofiOS
   
 
  
     

 

SOFI OÜ OMANIKUD PÕHITINGIMUSED

 A-osaku nominaalhind
€ 1,00         
 

Viimane tehinguhind

€ 2,36  

 Kaudne osalus ettevõttesJAH
   
  Osasaamine dividendidestJAH
   
 A-osakute tagasiost (hüvitamine) allfondi vabadest vahenditestEI
   
 Liikmetevaheline A-osakute ost-müükJAH 
    

 

Esimesed Sofi Rahastusühistu liikmed tegid ettepaneku, et läbi ühistu võiks liikmetele pakkuda võimalust osaleda omanikena ka Sofi OÜ tegevuses. Kasutavad ju Sofi sotsiaalse panganduse teenuseid ka teised investorid ning Sofi OÜ omab ka tarkvara, mida kasutab teiste kõrval ka Sofi Rahastusühistu. Lisaks sellele nähakse sellistes sotsiaalse panganduse ettevõtetes üle maailma suurt potentsiaali pakkumaks alternatiivi väga korporatiivseteks ja kliendikaugeteks muutunud pankadele. Tänaseks kõikjale levinud internet ja e-lahendused võimaldavad Sofi sarnastel ettevõtetel olla pankadest paindlikumad ja kliendikesksemad. Pole siis ka ime, et meie liikmed soovivad sellest uuest ettevõtlusvormist osa saada.

Sofi asutajatele ja senistele omanikele see mõte meeldis, sest nii on ettevõttel võimalik olla inimesele veelgi lähemal. Nõnda sündiski mõte allfondidest ning esimene allfond Sofi OÜ Omanikud.

Esimeste huvilistega lepiti kokku hind ja allfondi tingimused. Ka senised Sofi OÜ omanikud vahetasid oma otsesed osalused allfondi Sofi OÜ Omanikud A-osakute vastu, et kõigil ühistu liikmetel oleksid võrdsed võimalused ja õigused. Sofi OÜ'st sai seega 100% Sofi Rahastusühistule kuuluv tütarettevõte. Kokku väljastati tehingu käigus 50 000 allfondi Sofi OÜ Omanikud A-osakut nominaalhinnaga 50 eurot tükk. Osaku spliti käigus 21.04.2017. a vähendati osaku nominaalhinda 1 eurole ja suurendati samaaegselt osakute arvu 2 500 000 tükini. Eesmärgiks muuta osak liikmetele kättesaadavamaks.

Rõõm on näha, et senise kahe omaniku asemel on tänaseks Sofil läbi allfondi tunduvalt rohkem omanikke.

Teadmata on, kas värsked osakuomanikud soovivad millalgi ka oma A-osakuid müüa, kuid tore oleks kui Sofi omanikering aja jooksul veelgi laieneks. See näitaks, et Sofi teeb midagi, mis läheb inimestele korda ning milles nad soovivad osaleda. Kui ka sul on soov läbi Sofi Omanikud allfondi selles kaasa lüüa, siis võta meiega ühendust ning saadame sinu ostusoovi praegustele A-osakuomanikele edasi.

Ühele liikmele võib kuuluda mitu A-osakut. Allfondi Sofi OÜ Omanikud A-osaku mõte on teha kapitaliinvesteering ja saada kaudne osalus ettevõttes.

Info +372 736 0099

Allfondi Sofi OÜ Omanikud A-osaku hetkehind

 

kokkuleppel müüjaga 

(viimane tehinguhind 2,36 €)

 


Dokumendid

 

 


NB!

Allfondi osakute eest maksmisel peab raha laekuma sinu isiklikult pangakontolt, mille oled märkinud liikmeksastumise avalduses. Muudelt kontodelt või teiste nimede alt laekunud summad tagastatakse ja osakuid ei väljastata. Samuti kannab Sofi Rahastusühistu allfondi osakute müügisummad ainult samale isiklikule pangakontole.

Allfond ei ole eraldiseisev juriidiline isik, vaid selle osakud on tinglikult liikmete kapitali suunamiseks ühistus. Allfondi osaku väärtus võib aja jooksul nii kasvada kui ka kahaneda. Enne ühistu allfondi osaku(te) ostmist konsulteeri kindlasti oma finantsnõustajaga ning tutvu põhjalikult tingimuste ja võimalike riskidega.  

Allfondi osak ei sobi lühiajaliseks investeeringuks ega spekuleerimiseks.