Alusta investeerimist

Sofi Rahastusühistu soodustab liikmetevahelisi finantsteenuseid muutes need innovatiivseteks, turvalisteks ja sotsiaalselt jätkusuutlikeks. Liikmeks võib astuda iga Euroopa Liidu ja Šveitsi eraisik või ettevõte. Aktiivne on liige, kellele kuulub vähemalt üks osak. 

Viime omavahel kokku vaba raha omavad liikmed hetkel raha vajavate liikmetega. Eesmärk on pakkuda soodsaid teenuseid liikmetele, kes mingil põhjusel jäävad pankade ukse taha kuid on Sofi kogemusele tuginedes siiski väga tublid ja korraliku maksekäitumisega. Ka nemad vajavad mõistlikel tingimustel autoliisingut. Siinkohal tulebki mängu sotsiaalne pangandus, kus liikmed ühiselt laenavad teistele liikmetele sõidukite ostmiseks. Sofi muudab kogu protsessi kõigi osapoolte jaoks lihtsaks, turvaliseks ja ühtviisi kasulikuks. Hetkel investori rollis olles on sul alati ülevaade oma investeeringu käekäigust, saad teostada oma omanikuõigusi (hääletada koosolekutel, teha ettepanekuid, esitada küsimusi) ning soovi korral oma osaku(d) ühistule tagasi või teistele liikmetele edasi müüa. 

 

Investeerida võid väikese või korraga suurema summa.

 Oma investeeringu saad soovi korral alati müüa.

Sofi on sotsiaalse panganduse teenuseid pakkunud juba 2010. aastast alates. Oleme selle aja jooksul läbi analüüsinud kõik viisid, kuidas inimesed ise saaks lihtsalt ja turvaliselt üksteisele laenata jättes vahepealt välja pangad. Ühistu on sotsiaalse panganduse olemusele kõige lähemalseisvam struktuur - täiuslik ühisrahastuse vorm, kus liikmed laenavad ühiselt teistele liikmetele.

Miks rahastusühistu?

1. Ühistu osakud on liikmete vahel vabalt kaubeldavad nagu aktsiad. Liige saab igal ajal oma Ühistu osaku(d) müüa teisele liikmele, neid kinkida või pärandada.

2. Ühistu liikmeks astumine on väga lihtne ning ei vaja väärtpaberikonto olemasolu pangas. See hoiab kokku liikmete kulusid. 100 või 1000 euro investeerimiseks ei ole vaja sõita teise linna või riiki. Ostu- ja müügitehinguid saab teha kodust lahkumata.

3. Liikmete poolt moodustuv Ühistu kapital on liisingute väljastamisel maksimaalselt hajutatud ja seega on risk viidud minimaalseks.

4. Liikmed saavad aktiivselt osa võtta oma investeeringu juhtimisest. Igal liikmel on Ühistu üldkoosolekul üks hääl, olenemata temale kuuluvate osakute arvust. Iga liige võib olla valitud Ühistu nõukogusse või juhatusse. Seega on kaitstud ka nende huvid, kes investeerivad väiksemaid summasid.

5. Erinevalt inimestevahelistest otselepingutest (Bondora, Omaraha, LendingClub jne) ei ole tulumaksu vaja tasuda eelmisel aastal laekunud intressilt vaid ainult siis kui müüd oma Ühistu osakud soetushinnast kallimalt (tulumaksu tasud soetus-ja müügihinna vahelt). Pikaajalisel investeerimisel on see oluline võit.

6. Ühistu väljastab liisinguid ainult oma liikmetele. Kui keegi soovib finantseerida sõiduki ostu läbi Sofi, tuvastab Sofi tema isiku kohtudes näost näkku. Nii on viidud miinimumi pettuste võimalus ning liikmete kapital on paremini kaitstud.

7. Raha pangas hoiustades teenib hoiustaja ehk raha omanik väga väikest tulu, samas kui pank teenib enamuse. Sotsiaalse panganduse puhul on vastupidi - liige teenib enamuse tulust.

Info +372 736 0099