Liisingute ja laenude allfond


   Prognoositav tootlus 7-9% aastas

   Liikmete kapital on tagatud konkreetse varaga

   Soovi korral saad alati oma osakud müüa

23,13 €
A-OSAKU HETKEHIND

14 238 €
LIIKMETE KAPITAL 
7 %
OODATAV TULUSUS, AASTAS

 

 

Liikmete poolt Sofi Rahastusühistusse paigutatud kapital laenatakse teistele liikmetele tagatiste vastu välja. Kui keskmine liisingu- või laenuintress on 10%, siis see ongi maksimaalne tulu, mida võib teenida. Maksimaalset tulu vähendavad järgmised liikmetele likviidsust ja turvalisust pakkuvad lahendused ning ühistu juhtimiskulu:

1. Sofi Rahastusühistu hoiab alati teatud protsendi (hetkel on see nõukogu otsusel 10%) oma liikmete varast rahana Likviidsusfondis. See liikmetele igapäevast likviidsust pakkuv lahendus vähendab kogutootlust ca 1,0 protsendipunkti võrra;

2. Sofi Rahastusühistu eraldab 5% teenitud kasumist (mitte kapitalist) reservkapitali, millest kaetaks vajadusel "halvaks läinud" liisinguid ja laene. Reservkapitalis olev raha ei lähe osaku puhasväärtuse arvestusse ja seega vähendab mõnevõrra iga liikme arvestuslikku kasu, kuid pakub liikmetele omakorda stabiilsust;

3. Nii nagu iga organisatsiooni nii ka Sofi Rahastusühistu tegevusega kaasnevad kulud. Loe neist täpsemalt siit;

4. Kogutulu sõltub ka sellest, kui palju kapitali on liikmed Ühistu osakutesse paigutanud ning kui palju sellest on suudetud teistele liikmetele edasi laenata. Ühistu kontol seisev vaba raha tulu ei teeni. Seetõttu võib juhatus vajadusel uue kapitali vastuvõttu piirata. 

Kui soovid teenida potentsiaalselt suuremat tulu ning oled valmis võtma kõrgemat riski, võib sulle sobida mõni teine Sofi Rahastusühistu allfond. Uuri neid lähemalt.

Info +372 736 0099

4

aastat on Tartu Hoiu-laenuühistu investeerinud oma hoiustajate raha Sofi liisingulepingutesse. Nende hoiustajad on rahul ja nad jätkavad edukalt Sofi keskkonnas kapitali kasvatamast.

 


NB!

Sofi Rahastusühistu osaku näol on tegemist liikmelisusega ühistus, mitte investeerimishoiuse või fondiga. Sinu investeering ühistu osakutesse ei ole riigi ega kellegi muu poolt tagatud. Osaku väärtus võib aja jooksul nii kasvada kui ka kahaneda. Enne ühistu osaku(te) ostmist konsulteeri kindlasti oma finantsnõustajaga ning tutvu põhjalikult kõigi tingimuste ja võimalike riskidega.  

Osakute eest maksmisel peab raha laekuma sinu isiklikult pangakontolt, mille oled märkinud liikmeksastumise avalduses. Muudelt kontodelt või teiste nimede alt laekunud summad tagastatakse ja osakuid ei väljastata. Samuti kannab Sofi Rahastusühistu osakute müügisummad ainult samale isiklikule pangakontole.

Sofi Rahastusühistu osak ei sobi lühiajaliseks investeeringuks ega spekuleerimiseks. Ära paiguta osaku(te)sse raha, mida võid vajada lähima kuue kuu jooksul.